Fixná protetika

O zubnej protetike ako o fixnej hovoríme vtedy, keď dochádza k náhrade jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov či ich súčastí, a navráteniu stratenej funkcie a estetiky chrupu. Na základe rozsahu a umiestnenia zubov patria medzi fixné protetické práce:

Zubná korunka

Jedná sa o umelú náhradu korunkovej časti zubu, ktorá sa nasádza a pevne fixuje na obrúsený zbytok zubu. Korunky zabezpečujú okrem estetického hľadiska aj rekonštrukciu a následnú ochranu zubov, ktoré sú oslabené kazom, poškodené úrazom či inak deštruované, prípadne ako ochrana mŕtvych zubov po ošetrení koreňových kanálikov. Podľa nárokov na estetiku je možné si vybrať z metalokeramických alebo celokeramických koruniek. Pri metalokeramických korunkách tvorí nosnú konštrukciu zliatina kovov, na ktorý sa napaľuje estetický plášť z keramiky. Celokeramické korunky sú vyrobené z jednej hmoty, najčastejšie disilkátovej keramiky. Výhodou celokeramických koruniek je absencia kovového jadra a tým aj možnosť prechodu svetla korunkou, a vytvorenie prirodzeného vzhľadu pôvodného zubu.

Zhotovenie korunky

Zhotovenie korunky štandardne prebieha počas dvoch návštev. Pri prvej je pacientovi aplikovaná anestézia pre bezbolestný priebeh zákroku, nasleduje nabrúsenie zubu do požadovaného tvaru a zhotovenie odtlačku, ktorý putuje do laboratória, kde bude korunka vyhotovená. Na záver prvej návštevy sa ešte priamo v ambulancii zhotovuje (dočasná) ochranná živicová korunka, ktorú pacient nosí v čase medzi prvou a druhou návštevou. Ochranná korunka chráni nabrúsený zub pred tepelnými vplyvmi a poškodením, pacient nepociťuje bolesť a z estetického hľadiska “nechodí bez zuba”. Počas druhej návštevy sa ochranná korunka odstráni, zub sa vyčistí a nalepí sa trvalá korunka.

Zubné mostíky

Slúžia ako náhrada jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov. Dôležité je ich čo najrýchlejšie zhotovenie po strate zubov, v opačnom prípade dochádza u zvyšných zubov k takzvanému putovaniu a posunom smerom k prázdnemu miestu čím sa narušujú zhryzové pomery. Nezriedka dochádza k stavom, že bez pomoci ortodontistu a zubného strojčeka nie je možné zubné mostíky pre nepriaznivé postavenie zubov vôbec zhotoviť.

Zhotovenie mostíka

Pred samotným zhotovením mostíka je nutné určiť, ktoré zuby sú schopné niesť konštrukciu mostíka a prenášať žuvací tlak. Takéto zuby musia byť dostatočne pevné, bez zápalu ďasien v okolí, bez kazu a bez chronického zápalu (ložiska) pod koreňom. Takto vybrané zuby sa ošetrujú rovnakým spôsobom ako pri zhotovení jednej zubnej korunky: aplikácia anestézy, brúsenie zubov, séria odtlačkov pre laboratórium, zhotovenie ochranných koruniek/mostíka a objednanie na nalepenie hotovej definitívnej práce.

Onlay/Overlay

V súčasnej dobe ide o stále viac používanú alternatívu medzi výplňou a korunkou. Zhotovujeme ich v zadnom úseku chrupu a to najčastejšie po ošetrení koreňových kanálikov (endodoncii). Tieto protetické práce sa lepia na vrchnú časť zubu a prekrývajú tak žuvaciu plochu zubu čím dostatočne chránia zub pred zlomením a súčasne maximálne šetria zvyšné zubné tkanivo. Zubná onlay/overlay sa zhotovuje z keramiky alebo kompozitu a tým pádom je zachovaná vysoká estetika zrekonštruovaného zubu.

Starostlivosť pred a po protetickej práci

Podstatou úspešného zhotovenia akejkoľvek protetickej práce je dôkladná príprava zubov pred brúsením: odstránenie kazov, pevná dostavba chýbajúcich častí zubu, v prípade potreby ošetrenie koreňových kanálikov a výstuha zubu sklolaminátovým čapom, dentálna hygiena s dosiahnutím zdravých ďasien bez zápalu a krvácania. Všetky spomínané úkony vplývajú na výslednú presnosť a kvalitu protetickej práce zo strany lekára a laboranta.

Zo strany pacienta je nielen pred ale aj po nasadení výslednej práce požadovaná kvalitná hygiena a starostlivosť, ktorá má za výsledok dlhoročnú funkčnosť a bezzávadnosť protetickej práce. Na nami zhotovené práce poskytujeme nadštandardnú záruku päť rokov pri dodržaní pravidelných preventívnych prehliadok jedenkrát ročne a absolvovanie dentálnej hygieny minimálne jedenkrát ročne.

Napíšte nám a my vás budeme do 24 hodín kontaktovať.