Naše služby

Fixná Protetika

O zubnej protetike ako o fixnej hovoríme vtedy, keď dochádza k náhrade jedného alebo viacerých...

Dentálna hygiena

Alfou a omegou zubného lekárstva je zdravý zub. Je nemenné a platí, že čistý zub sa...

Endodoncia

Endodontické ošetrenie - ošetrenie vnútorného priestoru zubu alebo ľudovo aj ošetrenie...

Záchovná stomatológia

Počas dňa sa vplyvom konzumácie jedál a nápojov za prítomnosti baktérií tvorí...

Röntgen a zubné CT/3D

Súčasnú stomatológiu si už nemožno predstaviť bez použitia röntgenu. Obe naše...

Bielenie
Bielenie

Bielenie, ako súčasť estetickej stomatológie, je zákrok, ktorého úlohou je dlhodobé...

Chirurgia

Jedným z najčastejších zákrokov v oblasti ambulantnej dentálnej chirurgie sú extrakcie zubov...

Zubné náhrady

V niektorých prípadoch je vhodným riešením defektu v chrupe, prípadne riešením...

Vstupné vyšetrenie

Prvá návšteva zubnej ambulancie pozostáva z komplexného, alebo aj “vstupného vyšetrenia”...

Napíšte nám a my vás budeme do 24 hodín kontaktovať.