Röntgen a zubné CT/3D

Súčasnú stomatológiu si už nemožno predstaviť bez použitia röntgenu. Obe naše ordinácie sú preto vybavené digitálnymi röntgenovým prístrojmi, tzn. že dávka žiarenia je v porovnaní s klasickým röntgenom niekoľkonásobne nižšia. Ďalšou výhodou je, že odpadá vyvolávanie snímkov, snímky sú kvalitnejšie a ihneď k dispozícii na monitore počítača (rádioviziografia).

Pre potreby diagnostiky a liečenia v našom pracovisku používame tri typy snímkov:

  1. Intraorálny (detailný) – na diagnostiku kazov, koreňov, kvality výplní a medzizubných priestorov.
    – naše prístroje: 1. Planmeca pro X   2. MyRay RXDC
  2. Panoramatický (prehľadový), známy aj pod skratkou OPG – diagnostika oboch čeľustí, ich postavenia, mandibulárneho kĺbu, nosných dutín, priebehu nervov, stavu kostí a koreňov, chronických ložísk zápalu, cýst.
    – naše prístroje: 1. MyRay Hyperion X5
  3. 3-dimenzionálny (CBCT) – 3D snímkovanie pre potreby zubnej chirurgie a implantológie, diagnostiky endodontického ošetrenia.
    – naše prístroje: 1. MyRay Hyperion X5

Všetky druhy snímkov zhotovujeme aj externým pacientom odoslaným z iného pracoviska na počkanie. Zhotovené snímky si pacient odnáša na CD alebo USB médiu.

Napíšte nám a my vás budeme do 24 hodín kontaktovať.